Kocka

Radili smo

Tematska priprema scenografija

Kocke sa rekvizitima

Projekat

Može se realizovati na svakom događaju sa različitom tematikom.