Vekom

Radili smo

Video za najavu dogadjaja

Snimanje dogadjaja

Fotografisanje

Organizacija

Led TV

Iznajmljivanje ozvučenja

Režija na licu mesta

Povezivanje kamera u sistem

Projekat

Vekom je strateški partner FVS -a, saradnja je počela radom na filmu koji je predstavio dvadeset godina poslovanja firme, zatim tehnička podrška za sve događaje, kao i rad na platformi Multivista, koja pruža podršku firmama koje se bave građevinom.